POLYFIN informatīvie bukleti

Prospekti

POLYFIN Jūsu labākais partneris (DE)

POLYFIN TPO un ECB jumta un hidroizolācijas membrānas (DE)

POLYFIN TPO jumta hidroizolācijas membrāna (DE)

POLYFIN ECB jumta un hidroizolācijas membrāna (DE)

Polyfin jumta un hidroizolācijas membrānu papildmateriāli (DE)

Ilgtspējības datu lapas

EDP – Polyfin 3016 / 3018 / 3020 TPO jumta hidroizolācijas membrānas (DE)

EDP – Polyfin 4230 TPO jumta hidroizolācijas membrāna (DE)

EDP – O.C.Plan 3020 ECB jumta un hidroizolācijas membrāna (DE)

EDP – O.C.Plan 4230 ECB jumta un hidroizolācijas membrāna (DE)

CE sertifikāti

Produkcijas kontroles sertifikāts 1213-CPR-019 DIN EN 13956

Produkcijas kontroles sertifikāts 1213-CPR-018 DIN EN 13967